Oppdaterte veiledere for rensefisk

Published on 9. mars 2017, by in Veiledere.

FHF har finansiert og oppdatert veiledere for hold og bruk av rensefisk.

De nye veilederne er å finne på denne siden.

 

Mindre legemiddelbruk mot lakselus i 2016

Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og skyldes i hovedsak bruk av rensefisk og god virkning av flere medisinfrie tiltak, heter det i en pressemelding fra Sjømat Norge.

Foreløpige tall fra legemiddel- og fôrleverandørene viser stor reduksjon bruk av alle typer bademidler. Reduksjonen varierte fra 33 til 63 prosent. Bruken av hydrogenperoksid ble redusert med 38 prosent. For to av tre legemidler tilsatt fôret gikk også forbruket noe ned i 2016, men ikke i like stor grad som for bademidlene.

– På tross av redusert effekt av legemidlene og begrenset kapasitet på medisinfrie tiltak, var forekomsten av lakselus i merdene i 2016 i snitt litt lavere enn årene før. Viktigste årsaker til dette er trolig at flere har tatt i bruk medisinfrie tiltak samtidig som man er blitt enda flinkere til å bruke rensefisken på riktig måte, sier Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

Les mer

 

Oppdatert: Veileder for overvintring av rensefisk

Veileder for overvintring av rensefisk er nå oppdatert. Veilederen skal bidra til å gi leppefisk best mulig fiskevelferd gjennom vinteren.

Veilederen fokuserer hovedsakelig på leppefisk da erfaringer tyder på at leppefisk og rognkjeks har forskjellig behov gjennom vinteren. Rognkjeks er trolig mere aktiv enn leppefisk gjennom vinteren og leppefisk har behov for et ekstra fokus gjennom vinteren for å kunne fungere som effektive lusespisere påfølgende sesong.

I 2016 ble leppefisket kvoteregulert og oppstart av fisket var først på sommeren (tidlig juli for Sørlandet og Vestlandet, sist i juli for Trøndelag). Dette medfører ingen tilgang på ny vill leppefisk i løpet av våren og understreker behovet for å ta vare på leppefisken gjennom vinteren.

LAST NED:
Veilederen kan lastes ned her – og er i tillegg å finne på samlesiden for rensefisk-veiledere.

 

Rensefiskkonferansen og medikamentfri lakseluskontroll 2017

Rensefiskkonferansen 2017 blir holdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 8.- 9. februar. Åpent for påmelding.

FHF melder på egne nettsider at man har valgt å arrangere konferansen i 2017  sammen med en fagdag om andre metoder for medikamentellfri lusekontroll 7. februar. Program blir klart senere.

Foreløpig melder FHF om følgende hovedtema:

  • Tirsdag 7. februar – medikamentfri lusekontroll (ex rensefisk).
  • Onsdag 8. februar – bruk av rensefisk.
  • Torsdag 9. februar – produksjon av rensefisk.

Ytterligere informasjon og lenke til påmelding er å finne på FHFs nettsider.

 

Forbedret metodikk ved telling av lakselus

Et avsluttet FHF-prosjekt har sett på dagens tellemetode for å finne mulige årsaker til eventuelle avvik med spesiell vekt på lysforhold.

Pålitelige tall for antall lus på laks i merd er viktig for å kunne sette inn tiltak mot lakselus på riktig tidspunkt. Lokale lys- og værforhold kan påvirke telleresultatene ved merdkanten. I prosjektet ble det foretatt lusetellinger på tre lokaliteter på Nordmøre hver 14. dag i februar–april 2015.

Prosjektet har nå flere interessante konklusjoner som kan være nyttig for næringen. FHF skriver på sine sider at prosjektet har vist at dyktige lusetellere under normale forhold er i stand til å registrere det aller meste av lakselus ved telling, også uten bruk av spesialutstyr. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at telling bør skje under gode lysforhold, eventuelt bruk av tilleggslys.

Prosjektet og artikler og foredrag om resultatene har også fått klart frem at det er viktig å ta hensyn til at en stor del av lakselusene kan falle av under bedøving. Ved å ta hensyn til lus som ligger igjen i tellekaret blir næringens vurdering av når og hvilke tiltak som bør settes inn for kontroll av lakselus mer presise, og vil mest sannsynlig også settes i verk tidligere. Se også faktaark.

For å lese mer om prosjektet, se nettsidene til FHF.

 

 
© Lusedata