Forskningsprosjektet PrevenT – en kunnskapsplattform

  Forskningsprosjektet “Salmon Louse – Prevention and Treatment”  (kortnavn PrevenT) er nettopp startet opp og skal vare i fire år. Tema som epidemiologi, utvikling av vaksine, resistens og molekylærbiologi er nøkkelord i prosjektet. Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet i Bergen vil i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører gjøre en felles forskningsinnsats for

Les mer …

 

Oppdrettet berggylt spiser lus

 

Arbeidsmøte: Behov for optimalisering og videreutvikling?

Den 15. og 16. november ble det i Trondheim gjennomført et arbeidsmøte om leppefisk med deltakere fra oppdrettsnæring, fiskeri og forskning, der tema innenfor fangst, transport, oppbevaring og bruk i merd ble diskutert. Nedenfor finnes program og presentasjoner som ble holdt under møtet. Noen presentasjoner ble holdt uten en powerpoint-fil og foreligger derfor ikke herunder.

Les mer …

 

2nd Sea lice multination workshop – Aberdeen

The workshop took place in Aberdeen 18th and 19th October. The two day meeting was focused on working sessions in different thematic working groups, with a goal to further outline the different knowledge gaps and prioritize and coordinate sea lice research and related activities. A summarizing note, adressing the main issues and knowledge gaps discussed

Les mer …

 

Lave lusetall ved bruk av leppefisk!

Bruk av leppefisk er et effektivt tiltak mot lakselus. Flere oppdrettere erfarer at leppefisken gjør jobben med å holde lusetallene nede slik at legemiddelforbruket reduseres. I beste fall klarer en seg uten bruk av legemiddel mot lus. Marine Harvest og Salmar er to av mange oppdrettselskap som har skaffet seg erfaring med bruk av leppefisk

Les mer …

 
© Lusedata