Første gangs evaluering av soneforskrifter

I 2011 ble det i to regioner, Hordaland og Nord-Trøndelag innført soneforskrifter for kontroll av lakselus. Våren 2012 ble disse to igangsatte soneforskrifter for kontroll av lakselus, evaluert av Mattilsynet. Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) har på bakgrunn av tilgjengelig data gjennomført en faglig førstegangs evaluering og mener etter sin gjennomgang at soneforskrifter kan være

Les mer …

 

Høringssvar Soneforskrift Sunnhordaland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden

Her finner du felles høringssvar til Mattilsynet fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet på forslag til soneforskrift for Sunnhordaland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden: Felles høringssvar fra HI og VI Felles høringssvar fra FHL og NSL Høringssvar fra lakselusprosjektet på Vestlandet – Lusalaus

 

Rapport: Nasjonal lakselusovervåkning 2009 NINA 547

Siste rapport fra Nasjonal lakselusovervåkning finnes her.

 
© Lusedata