Luseskjørt – virkemåte og testresultater

En ny patentert anordning er utviklet for å beskytte fisk i oppdrettsmerder mot påslag av lakselus. Under forsøk med tildekking av annenhver merd og stor internsmitte i anlegget reduserer luseskjørtet nivået av lakselus på fisk med ca. 70 %.

 

Nyhetsbrev om rensefisk

Det gis ut egne nyhetsbrev for å belyse tema knyttet til bruken av rensefisk. Last dem ned her. Det er Norsk Sjømatsenter i samarbeid med FHL, Lusalaus-prosjektet og enkeltselskaper som står bak nyhetsbrevet. Blant tema som er omtalt i de første nyhetsbrevene er følgende: Bruk og gjenbruk av leppefisk Når leppefisken er aktiv Skjul for

Les mer …

 

Overvåkning av lakselus på vill laksefisk

Havforskningsinstituttet koordinerer nasjonal overvåkning av lakselus på vill laksefisk. Oppdatert informasjon om lakselus på vill laksefisk kan en finne her: Lus på vill laksefisk og link til statusrapport.

 

Rognkjeks – et alternativ til leppefisk

Rognkjeks er observert å spise lus. Bruk av rognkjeks kan være et alternativ som rensefisk der arter som berggylt ikke er like lett tilgjengelig. Det gjennomføres nå oppdrett av rognkjeks og rognkjeks ved størrelse rundt 4-5 cm settes ut i laksemerder for å spise lus. Mer informasjon om rognkjeks og bruk av denne kan leses

Les mer …

 

Fangst av leppefisk: Ruse gir like god overlevelse som teine

Det blir hevdet at teiner gir fisk av bedre kvalitet enn ruser, og enkelte oppdrettsselskaper kjøper kun leppefisk fanget med teiner. Et forsøk der HI sammenlignet overlevelsen viste imidlertid ingen forskjell mellom de to redskapstypene. Faktaark teine- og rusefangst HI Nytt 1 2012

 
© Lusedata