Rapport: Avlusing i stormerd – en spørreundersøkelse

I 2008 ble det i samarbeid mellom Veterinærinstituttet og SINTEF Fiskeri- og Havbruk gjennomført en spørreundersøkelse om praksis ved badeavlusing. Prosjektet hadde tre formål: Samle informasjon om badebehandlnigspraksis ved avlusing av stormerd Vurdere tiltak for videreutvikling av utstyr Vurdere mulighetene for forbedring av eksisterende praksis Rapporten finnes her: Avlusing i stormerd – en spørreundersøkelse VI

Les mer …

 

Rapport: Badebehandlingsmetodikk

Etter oppdrag fra FHF gjennomførte VESO  i 2004 en evaluering av badebehandlingsmetodikk mot lus i oppdrettsanlegg i samarbeid med SalMar, Marine Harvest, PHARMAQ, ChemTag og Biosmart. Fordeling av legemidler i merd avskjermet enten med skjørt eller med hel presenning ble evaluert ved bruk av syntetisk DNA som sporstoff. Rapporten kan lastes ned her: Evaluering av

Les mer …

 

Rapport: Overvintring av bergnebb

For å kunne utnytte bergnebb i mer enn en sesong ble det i 1994 av Havforskningsinstituttet gjennomført en pilotstudie for å se på overlevelse i en periode fra desember til mai. Rapporten finner du her: Overvintring av bergnebb i lukkede teiner.

 

Rapporter om fangst av leppefisk

Her er noen eldre rapporter som omhandler fangst av leppefisk. Kanskje noe nyttig å hente her? Fangst oppbevaring og transport leppefisk Leppefisk – Tilgjengelighet og fangstmuligheter i perioden februar-juni 1994

 

Temanummer om leppefisk

I 2003 ble det utgitt et temanummer om leppefisk etter stor innsats fra Per Gunnar Kvenseth og Johan Andreassen for å formidle kunnskap om bruk av leppefisk. Her kan du laste ned et temanummer om leppefisk som ble publisert av Norsk Fiskeoppdrett i 2003: Temanummer om rensefisk Norsk Fiskeoppdrett 12A 2003.

 
Kommentarer er skrudd av for Temanummer om leppefisk.
© Lusedata