Rapport: Utprøving av planktonduk mot luselarver

ForsideEt forsøksprosjekt viser at «skjørt» rundt merdene kan stenge luselarvene ute. Prosjektet prøvde ut luseskjørtet på en lokalitet i Vesterålen i perioden mai til desember 2011.

Skjørt av nett med 350 μm maskevidde og en dybde på 10 m reduserte påslaget av lakselus. Det ble registrert signifikant lavere gjennomsnittlig antall lakselus på laks i merder med luseskjørt enn på laks i merder uten luseskjørt. Det gjennomsnittlige antallet lakselus i merdene uten skjørt varierte mellom 0,17 og 0,23 lus per fisk mot 0,05 og 0,07 lus per fisk i merder med skjørt.

Videre uttesting og utprøving av planktonduken foregår nå i regi av Calanus AS og flere oppdrettsselskaper.

Les mer:  http://www.vetinst.no/Nyheter/Luseskjoert-kan-redusere-lakselus-i-oppdrettsanlegg

 

Rapporten kan lastes ned her:

Bruk av luseskjørt for å redusere påslag av lakselus på oppdrettslaks

 

Les også artikkel publisert i Norsk Fiskeoppdrett:

2012 NF5 Skjørt mot lus

 

Nye veiledere

Bakgrunn og hensikt

Med bakgrunn i regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring”, der den under sin vurdering av lakselus sier at de «vil oppfordre næringa til å utvikle manualer for beste praksis», har det nasjonale luseprosjektet startet utarbeidelsen av noen nasjonale veiledere knyttet til lakselus i havbruk.

(mer…)

 

Forskningsprosjektet PrevenT – en kunnskapsplattform

 

Forskningsprosjektet “Salmon Louse – Prevention and Treatment”  (kortnavn PrevenT) er nettopp startet opp og skal vare i fire år. Tema som epidemiologi, utvikling av vaksine, resistens og molekylærbiologi er nøkkelord i prosjektet.

Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet i Bergen vil i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører gjøre en felles forskningsinnsats for å etablere:

  • Epidemiologiske modeller for lakselus langs Norges kyst
  • Kunnskap om populasjons struktur av lakselus for å kunne validere den epidemiologiske modellen og for å forstå utvikling av resistens
  • Felt bioassay resistens metoder
  • Grunnleggende kunnskap om mekanismene bak resistens utvikling
  • Detaljert kunnskap om tarmens biologi hos lakselus, som et fundament i utvikling av vaksiner og nye farmasøytiske behandlingsmidler.

Mer informasjon finner du i disse artiklene fra Norsk Fiskeoppdrett:

2012 NF1 Nytt fra prosjektet PrevenT

2011 NF6 Resistensmekanismer og varigheten av resistens

 

Etablerer lakselussenter i Bergen

Høsten 2011 ble det innvilget finansiering til oppstart av et eget lakselussenter i Bergen. Senteret er et SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) og ledes av Universitetet i Bergen ved professor Frank Nilsen.

Mer informasjon finneres på nettstedet til sentret: http://www.slrc.no/

(mer…)

 

Oppdrettet berggylt spiser lus

 
© Lusedata