Nye veiledere

Bakgrunn og hensikt

Med bakgrunn i regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring”, der den under sin vurdering av lakselus sier at de «vil oppfordre næringa til å utvikle manualer for beste praksis», har det nasjonale luseprosjektet startet utarbeidelsen av noen nasjonale veiledere knyttet til lakselus i havbruk.

(mer…)

 

Forskningsprosjektet PrevenT – en kunnskapsplattform

 

Forskningsprosjektet “Salmon Louse – Prevention and Treatment”  (kortnavn PrevenT) er nettopp startet opp og skal vare i fire år. Tema som epidemiologi, utvikling av vaksine, resistens og molekylærbiologi er nøkkelord i prosjektet.

Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet i Bergen vil i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører gjøre en felles forskningsinnsats for å etablere:

  • Epidemiologiske modeller for lakselus langs Norges kyst
  • Kunnskap om populasjons struktur av lakselus for å kunne validere den epidemiologiske modellen og for å forstå utvikling av resistens
  • Felt bioassay resistens metoder
  • Grunnleggende kunnskap om mekanismene bak resistens utvikling
  • Detaljert kunnskap om tarmens biologi hos lakselus, som et fundament i utvikling av vaksiner og nye farmasøytiske behandlingsmidler.

Mer informasjon finner du i disse artiklene fra Norsk Fiskeoppdrett:

2012 NF1 Nytt fra prosjektet PrevenT

2011 NF6 Resistensmekanismer og varigheten av resistens

 

Etablerer lakselussenter i Bergen

Høsten 2011 ble det innvilget finansiering til oppstart av et eget lakselussenter i Bergen. Senteret er et SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) og ledes av Universitetet i Bergen ved professor Frank Nilsen.

Mer informasjon finneres på nettstedet til sentret: http://www.slrc.no/

(mer…)

 

Oppdrettet berggylt spiser lus

 

Nytt temanummer om rensefisk

Forside - temanummer om rensefisk

Året 2009 ble det registrert en kraftig økning i bruk av rensefisk, og som følge av dette var det behov for å hente frem kunnskap og erfaring rundt fangst og bruk av rensefisk. 

Mange nærings- og forsknings aktører bidro til at et bredt sammensatt temanummer ble utgitt i 2011. Som et ledd av mange koordinerte aktiviteter på rensefisk, ble dette produsert og utgitt i regi av FHF sitt koordineringsprosjekt av lakselus FoU i samarbeid med Norsk Fiskeoppdrett og Veterinærinstituttet.

Klikk her for å laste ned temanummeret:

Rensefisk_Norsk_Fiskeoppdrett (juni 2011)

 

 

 
© Lusedata