Rapport: Nasjonal lakselusovervåkning 2009 NINA 547

Siste rapport fra Nasjonal lakselusovervåkning finnes her.

 

Rapport: Bruk av filter til fjerning av lakselus ved et lakseslakteri

Filterteknologi fra Salsnes Filter AS for fjerning av lakselus i pumpevann ble testet ved slakteriet til Midt Norsk Havbruk AS i januar 2010.

Prosjektet er gjennomført av SINTEF Fiskeri- og Havbruk og rapporten finnes her: Bruk av filterteknologi for fjerning av lakseslus fra pumpevann ved et slakteri.

 

Rapport: Mekanisk fjerning av lus

SalMar ASA, Havbrukstjenesten AS, SINTEF Fiskeri- og Havbruk og Veterinærinstituttet har gjennomført en evaluering av en ejektorpumpe fra Flatsetsund Engineering AS for mekanisk fjerning av lakselus.

Håndteringsstress og skader på fisk og effekt er evaluert, og videre utfordringer og forslag til forbedringer er beskrevet.

Rapporten finnes her: Mekanisk fjerning av lakselus «FLS avlusersystem» VI rapport 11-2010.

 

Rapport: Avlusing i stormerd – en spørreundersøkelse

I 2008 ble det i samarbeid mellom Veterinærinstituttet og SINTEF Fiskeri- og Havbruk gjennomført en spørreundersøkelse om praksis ved badeavlusing.

Prosjektet hadde tre formål:

  • Samle informasjon om badebehandlnigspraksis ved avlusing av stormerd
  • Vurdere tiltak for videreutvikling av utstyr
  • Vurdere mulighetene for forbedring av eksisterende praksis

Rapporten finnes her: Avlusing i stormerd – en spørreundersøkelse VI rapport 13 -2008.

 

Terapiveileder Lakselus

Terapiveilederen er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter fra fiskehelsetjenestene, Norges Veterinærhøgskole, Statens legemiddelverk og legemiddelprodusenter. Den vil være et hjelpemiddel i arbeidet med å begrense resistensutvikling mot dagens medikamenter mot lakselus og gir generelle anbefalinger om førstevalg av preparat ved gitte reistenssituasjoner. Målgruppen er primært fiskehelsetjenster.

Tilbakemeldinger og innspill ønskes. Kontakt person: Ketil Rykhus.

Dokumentet kan lastes ned her: Terapiveileder lakselus.

 
© Lusedata