Rapport: Badebehandlingsmetodikk

Etter oppdrag fra FHF gjennomførte VESO  i 2004 en evaluering av badebehandlingsmetodikk mot lus i oppdrettsanlegg i samarbeid med SalMar, Marine Harvest, PHARMAQ, ChemTag og Biosmart.

Fordeling av legemidler i merd avskjermet enten med skjørt eller med hel presenning ble evaluert ved bruk av syntetisk DNA som sporstoff.

Rapporten kan lastes ned her: Evaluering av badebehandlingsmetodikk VESO Rapport 1-2004.

 

Oversikt tilgjengelige legemidler mot lakselus

Flere legemidler er tilgjengelig mot lakselus. Noen legemidler gis via fôret, mens andre må tilsettes sjøvannet som fisken oppholder seg i.

Middel Stadier middelet har effekt på
Slice (Emamektin) Fôr Alle
Alphamax (Deltametrin) Bad Alle
Betamax (Cypermetrin) Bad Alle
Salmosan (Azametifos) Bad Bevegelige lus
Ektobann (Teflubenzuron) Fôr Fastsittende lus og preadulte lus (hemmer skallskifte)
Releeze vet. (Diflubenzuron) Fôr Fastsittende lus og preadulte lus (hemmer skallskifte)
Hydrogen peroksid Bad Bevegelige lus

 

 

Temanummer om lakselus

Som ledd i en informasjonskampanje om bekjempelse av lakselus finansiert av FHF,  ble det sammen med Norsk Fiskeoppdrett laget et temanummer om lakselus i 2009.

Temanummeret kan lastes ned her: Temanummer Lakselus Norsk Fiskeoppdrett 6A 2009

 

Arbeidsmøte om oppdrett av berggylt

Et arbeidsmøte ble gjennomført i regi av FHF og Veterinærinstituttet den 26. og 27. januar der muligheter og utfordringer ved oppdrett av berggylt ble diskutert.

Innlegg som ble holdt under møtet finnes her: http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1022&gid=1

Artikkel skrevet på bakgrunn av diskusjoner under møtet finnes her: Oppdrett av berggylt – muligheter og utfordringer. Norsk Fiskeoppdrett nr 5 2010

 

Rapport: Overvintring av bergnebb

For å kunne utnytte bergnebb i mer enn en sesong ble det i 1994 av Havforskningsinstituttet gjennomført en pilotstudie for å se på overlevelse i en periode fra desember til mai.

Rapporten finner du her: Overvintring av bergnebb i lukkede teiner.

 
© Lusedata