Kan dype lys og undervannsfôring benyttes for reduksjon av lusepåslag?

Skjermbilde 2015-10-19 kl. 10.06.55FHF har en tung satsing rettet mot å hindre økt utvikling av resistens hos lakselus, og har nå oppstart på et nytt prosjekt hvor kombinasjonen av undervannsfôring og undervannslys skal lokke laksen til å stå det meste av tiden på dypere vann.

Luselarver og skadelige alger er først og fremst forekommende i de øverste 5 – 10 metrene av vannsøylen. Ved å holde laksen unna disse vannlagene vil risiko for lusepåslag og negativ påvirkning fra alger reduseres. Samtidig kan man, spesielt om vinteren, oppnå bedre tilvekst fordi temperaturen i dypet kan være høyere enn i overflaten.

Les mer informasjon og de første presentasjonene fra oppstartsmøte på FHFs sider

 

 

Oppdaterte veiledere for bruk av rensefisk

Published on 16. oktober 2015, by in Veiledere.
Ill: Marine Harvest

Ill: Marine Harvest

Oppdaterte veiledere for bruk av rensefisk er nå tilgjengelig på lusedata.no.

Veilederne omfatter bruk og hold av leppefisk, fangst, mellomlagring, mottak, transport og overvintring og kan lastes ned på siden for veiledere.

 

FHF-prosjektet «Produksjon av berggylt»

Skjermbilde 2015-10-16 kl. 10.58.11

Rensefisk er en miljømessig skånsom metode for avlusing. Derfor er det viktig å utvikle kunnskap som bidrar til at den kommersielle produksjonen av av rensefisk blir stabil og forutsigbar.

Havbruksnæringen knyttet til laks og ørret bruker store ressurser på avlusing, og bruk av rensefisk i merdene som lusespiser er en god strategi basert på økologisk tilnærming uten bruk av kjemiske avlusningsmidler. Det er imidlertid et så stort behov for rensefisk at fisket etter artene er under overvåking både fra næringen og forvaltning. Dette er bakgrunnen for at næringen i 2011 startet et omfattende utviklingsarbeid med formål å etablere oppdrett av rensefisk. FHF besluttet å støtte forskningsarbeidet i dette utviklingsarbeidet med næringens egne forskningsfondsmidler.

Mer informasjon om prosjektet finner du på nettstedet rensefisk.no

 

Luselarver dør tidligere ved høy sjøtemperatur

Ved Havforskningsinstituttet pågår det nå prosjekter finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for å fastslå hvilken effekt temperatur har på lakselus og på utviklingen av deres avkom. De foreløpige resultatene viser at lusen overlever godt og legger egg også ved høye temperaturer, 15 og 20 °C. Eggene de legger utvikler seg fort, men larvene dør tidligere enn ved lavere temperaturer.

(mer…)

 

Luftbobler mot lakselus

Skjermbilde 2015-05-28 kl. 10.49.39På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører tok FHF i april 2014 kontakt med SINTEF Fiskeri og havbruk AS for å få innspill til en innledende studie av hvorvidt flotasjon av lakselus-larver alene eller i samspill med andre ikke-medikamentelle tiltak kan redusere sannsynligheten for at de slipper inn lakseanlegg.

(mer…)

 
© Lusedata