Ny kurs mot mindre lus

Ketil Rykhus

Ketil Rykhus

Alternative metoder mot lakselus kommer nå på markedet. For å oppnå stabil kontroll med lusenivåene må skytset rettes mot de tidlige lusestadiene. Slik kan vi avbryte den naturlige utviklingen til voksne hunnlus og dermed stoppe oppformeringen av lakselus i havbruk, skriver nasjonal koordinator Ketil Rykhus i denne kronikken.

(mer…)

 

Krevende lusesituasjon i enkelte områder

Published on 11. november 2013, by in Status.

Forekomstene av lakselus øker på høsten, og også denne høsten skaper lusa ekstra store utfordringer for lakseoppdretterne i enkelte områder. Det krever forsterket innsats, og for noen selskaper vil det innebære utslakting av laks tidligere enn planlagt, melder FHL.

Skjermbilde 2013-11-11 kl. 21.50.18FHL har god oversikt over situasjonen både nasjonalt og i de enkelte regioner.

Samlet sett har forekomsten av lus gått ned de senere årene. Lus i anleggene telles hver uke, og basert på antall fisk som står i sjøen viser beregninger at mengden lakselus langs kysten fremdeles er økende denne høsten.

Les hele meldingen på FHLs egne nettsider.

 

 

 

Luseskjørt – virkemåte og testresultater

Luseskjørt

Luseskjørtet består av en fluidpermeabel duk omkring merden med en maskevidde som hindrer lakselus å trenge inn. Skjørtet har en anbefalt dybde på 10 meter.

En ny patentert anordning er utviklet for å beskytte fisk i oppdrettsmerder mot påslag av lakselus.

Under forsøk med tildekking av annenhver merd og stor internsmitte i anlegget reduserer luseskjørtet nivået av lakselus på fisk med ca. 70 %.

(mer…)

 

Nytt om lakselusa sin livssyklus

Lakselus: Foto: Havforskningsinstituttet

Lakselus: Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet melder at nye forskingsresultat viser at lakselus har sju ulike larvestadium før han utviklar seg til eit vakse individ. Tidlegare har ein meint at det var ni.

(mer…)

 

Reviderte veiledere for badebehandling og telling

Det er kommet ut to reviderte veiledere. Den ene gjelder badebehandling i merd med presenning, den andre telling av lus.

Badebehandling i merd:
Veileder for badebehandling med Alpha Max, Betamax og Salmosan i merd er oppdatert. Det er tatt inn en anbefaling om bruk av ROV eller kamera når presenningen settes. Dette er gjort for å bedre kontrollen med nota og forhåpentligvis redusere sannsynligheten for skader som kan øke risikoen for rømming.

Veilederen kan lastes ned her: 20130705 – veileder badebehandling merd med presenning

Telling av lus:
Det er også utarbeidet en revidert veileder for telling av lakselus. Veilederen er oppdatert for at den skal stemme med kravene i luseforskriften som trådte ikraft i januar i år.

Veilederen kan lastes ned her: 20130705 – Veileder – telling av lakselus

 

 
© Lusedata