Færre lus med snorkelmerd

Skjermbilde 2013-06-13 kl. 22.44.58Snorkelmerd er en ny bærekraftig, miljøvennlig metode for å redusere påslag av luselarver. Metoden går ut på å holde laksen unna det mest luseinfiserende overflatelaget ved å bruke nottak på 3-5 m dyp, men samtidig ha et rør fra taket til overflaten (”snorkel”) som laksen kan svømme opp gjennom for å fylle svømmeblæren.

(mer…)

 

Endringer i forskrift om legemiddelrester

Gjennom EØS-avtalen er Norge blant annet forpliktet til å gjennomføre EUs regelverk som regulerer bruk av legemidler til dyr. Dette regelverket fastsetter også bestemmelser om maksimale grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

(mer…)

 

Avl – et ikke-medikamentelt tiltak mot lus klart til bruk

Det er stort behov for ikke-medikamentelle  metoder mot lus og mange nye metoder med ulike innfallsvinkler er under utvikling. De fleste av disse metodene ble presentert under lusemøtet 4. mars på Værnes.

En av metodene som har kommet så langt at det er klart til bruk, er avl. Forskning har vist at det er mulig å avle frem en mer motstandsdyktig laks mot lus og Nofima har laget et faktaark om avl mot lakselus.

Avl_mot_lakselus_-_faktaark_fra_Nofima-11032013[1]

 

Når forventes nye behandlingsmetoder?

Laksenæringen har som hovedstrategi å utvikle ikke-medikamentelle behandlingsmetoder mot lakselus.

Basert på informasjon fra aktørene på møtet på Værnes 4. mars er det satt opp følgende skjematiske oppsummering. Den indikerer tidspunkt for når man kan forvente at nye metoder blir kommersiel tilgjengelige for lakseprodusentene (klikk på bildet for større versjon).

Skjermbilde 2013-05-03 kl. 14.15.03

Ytterligere presentasjoner av forsknings- og utviklingsarbeidet framgår i presentasjonene fra møtet.

 

En rekke nye behandlingsmetoder på gang

Stor deltakelse på møtet om ikke-medikamentelle tiltak for lusekontroll. Foto: Pål M. Jensen/Norsk Fiskeoppdrett

Foto: Pål M. Jensen/Norsk Fiskeoppdrett

Mandag 4. mars gjennomførte FHF i samarbeid med FHL og NSL et lusemøte som omhandlet informasjon om ikke-medikamentelle metoder mot lus.

117 deltakere fra hele Norge samt flere deltagere fra Færøyene var samlet hele dagen for å høre på 26 ulike presentasjoner (Deltagerliste).

(mer…)

 
© Lusedata