Ny lakselusforskrift – klargjøringer fra Mattilsynet

prgFra januar 2013 trådte ny lakselusforskrift i kraft. Den nye lakselusforskriften inneholder noen nye tiltak i lakselusbekjempelsen.

Etter spørsmål fra oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenesten har Mattilsynet lagt ut noen klargjøringer til enkelte tema i den nye forskriften.

(mer…)

 

Arbeidsmøte om lakselus – her er programmet

Kontroll av lus ved ikke-medikamentelle metoder.  Hvor langt har vi kommet og hvilke nye metoder er i støpeskjeen?

FHF arrangerer et åpent møte i Stjørdal den 4. mars 2013 som aktører i næringen bør notere seg.

(mer…)

 

Tester lusevaksine

Forskere vil lage en lusevaksine som vender parasittens våpen mot seg selv. Målet er at lakseblodet som er parasittens brød, skal bli dens død, framgår det på nettstedet forskning.no.

Forsker Celia Agusti-Ridaura jobber med å utvikle en vaksine mot lakselus. Foto: Mari M. Press/Veterinærinstituttet

Vaksineutviklere fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet arbeider nå med å finne og kartlegge molekylene fra lakselusas eget forsvar. Klarer det det, kan man isolere disse til bruk i en vaksine.

(mer…)

 

Nyhetsbrev om rensefisk

Det gis ut egne nyhetsbrev for å belyse tema knyttet til bruken av rensefisk. Last dem ned her.

Det er Norsk Sjømatsenter i samarbeid med FHL, Lusalaus-prosjektet og enkeltselskaper som står bak nyhetsbrevet. Blant tema som er omtalt i de første nyhetsbrevene er følgende:

  • Bruk og gjenbruk av leppefisk
  • Når leppefisken er aktiv
  • Skjul for rensefisk
  • Fôring om vinteren?
  • Når deler av en merd skal slaktes
  • Lasting i brønnbåt
  • Når leppefisken ligger i dvale

(mer…)

 

Tester «strømgjerde» mot lakselus

Ved å sette et elektrisk strømsystem rundt merden, undersøkes det nå om dette kan bidra til å redusere påslag av lus på oppdrettslaks. 

Forskningsprosjektet gjennomføres i et samarbeid med SFD AS og IRIS (International Research Institute of Stavanger). Laboratorieforsøk har vist at strømsystemet som sender ut elektriske pulser rundt merden, har gitt positive resultater i form av mindre lusepåslag. Det er dette systemet som nå skal testes ut i felt.

(mer…)

 
© Lusedata