En rekke nye behandlingsmetoder på gang

Stor deltakelse på møtet om ikke-medikamentelle tiltak for lusekontroll. Foto: Pål M. Jensen/Norsk Fiskeoppdrett

Foto: Pål M. Jensen/Norsk Fiskeoppdrett

Mandag 4. mars gjennomførte FHF i samarbeid med FHL og NSL et lusemøte som omhandlet informasjon om ikke-medikamentelle metoder mot lus.

117 deltakere fra hele Norge samt flere deltagere fra Færøyene var samlet hele dagen for å høre på 26 ulike presentasjoner (Deltagerliste).

(mer…)

 

Ny lakselusforskrift – klargjøringer fra Mattilsynet

prgFra januar 2013 trådte ny lakselusforskrift i kraft. Den nye lakselusforskriften inneholder noen nye tiltak i lakselusbekjempelsen.

Etter spørsmål fra oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenesten har Mattilsynet lagt ut noen klargjøringer til enkelte tema i den nye forskriften.

(mer…)

 

Arbeidsmøte om lakselus – her er programmet

Kontroll av lus ved ikke-medikamentelle metoder.  Hvor langt har vi kommet og hvilke nye metoder er i støpeskjeen?

FHF arrangerer et åpent møte i Stjørdal den 4. mars 2013 som aktører i næringen bør notere seg.

(mer…)

 

Tester lusevaksine

Forskere vil lage en lusevaksine som vender parasittens våpen mot seg selv. Målet er at lakseblodet som er parasittens brød, skal bli dens død, framgår det på nettstedet forskning.no.

Forsker Celia Agusti-Ridaura jobber med å utvikle en vaksine mot lakselus. Foto: Mari M. Press/Veterinærinstituttet

Vaksineutviklere fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet arbeider nå med å finne og kartlegge molekylene fra lakselusas eget forsvar. Klarer det det, kan man isolere disse til bruk i en vaksine.

(mer…)

 

Nyhetsbrev om rensefisk

Det gis ut egne nyhetsbrev for å belyse tema knyttet til bruken av rensefisk. Last dem ned her.

Det er Norsk Sjømatsenter i samarbeid med FHL, Lusalaus-prosjektet og enkeltselskaper som står bak nyhetsbrevet. Blant tema som er omtalt i de første nyhetsbrevene er følgende:

  • Bruk og gjenbruk av leppefisk
  • Når leppefisken er aktiv
  • Skjul for rensefisk
  • Fôring om vinteren?
  • Når deler av en merd skal slaktes
  • Lasting i brønnbåt
  • Når leppefisken ligger i dvale

(mer…)

 
© Lusedata