Lave lusetall ved bruk av leppefisk!

Bruk av leppefisk er et effektivt tiltak mot lakselus. Flere oppdrettere erfarer at leppefisken gjør jobben med å holde lusetallene nede slik at legemiddelforbruket reduseres. I beste fall klarer en seg uten bruk av legemiddel mot lus. Marine Harvest og Salmar er to av mange oppdrettselskap som har skaffet seg erfaring med bruk av leppefisk

Les mer …

 

Rapport: Sea Lice Working Group report (SAD)

Published on 9. juli 2010, by in Publikasjoner.

I forbindelse med den WWF-initierte prosessen Salmon Aquaculture Dialogue, der både Marine Harvest. Skretting og FHL deltar i styringsgruppen, er det nylig utgitt en rapport om lakselus. Rapporten kan lastes ned her.

 

Høringssvar Soneforskrift Sunnhordaland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden

Her finner du felles høringssvar til Mattilsynet fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet på forslag til soneforskrift for Sunnhordaland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden: Felles høringssvar fra HI og VI Felles høringssvar fra FHL og NSL Høringssvar fra lakselusprosjektet på Vestlandet – Lusalaus

 

Rapport: Nasjonal lakselusovervåkning 2009 NINA 547

Siste rapport fra Nasjonal lakselusovervåkning finnes her.

 

Rapport: Bruk av filter til fjerning av lakselus ved et lakseslakteri

Filterteknologi fra Salsnes Filter AS for fjerning av lakselus i pumpevann ble testet ved slakteriet til Midt Norsk Havbruk AS i januar 2010. Prosjektet er gjennomført av SINTEF Fiskeri- og Havbruk og rapporten finnes her: Bruk av filterteknologi for fjerning av lakseslus fra pumpevann ved et slakteri.

 
© Lusedata