Arbeidsmøte: Behov for optimalisering og videreutvikling?

Den 15. og 16. november ble det i Trondheim gjennomført et arbeidsmøte om leppefisk med deltakere fra oppdrettsnæring, fiskeri og forskning, der tema innenfor fangst, transport, oppbevaring og bruk i merd ble diskutert. Nedenfor finnes program og presentasjoner som ble holdt under møtet. Noen presentasjoner ble holdt uten en powerpoint-fil og foreligger derfor ikke herunder.

Les mer …

 

2nd Sea lice multination workshop – Aberdeen

The workshop took place in Aberdeen 18th and 19th October. The two day meeting was focused on working sessions in different thematic working groups, with a goal to further outline the different knowledge gaps and prioritize and coordinate sea lice research and related activities. A summarizing note, adressing the main issues and knowledge gaps discussed

Les mer …

 
© Lusedata