Tester «strømgjerde» mot lakselus

Ved å sette et elektrisk strømsystem rundt merden, undersøkes det nå om dette kan bidra til å redusere påslag av lus på oppdrettslaks.  Forskningsprosjektet gjennomføres i et samarbeid med SFD AS og IRIS (International Research Institute of Stavanger). Laboratorieforsøk har vist at strømsystemet som sender ut elektriske pulser rundt merden, har gitt positive resultater i form av

Les mer …

 

Kartlegger laksens motstandsevne mot lus

Et FHF/NFR prosjekt ble igangsatt i 2009 med et hovedmål om å etablere mer kunnskap om den genetiske variasjonen i motstandsdyktighet mot lakselus i atlantisk laks. Videre var det et mål å finne ut hvordan denne genetiske variasjonen kunne benyttes i avlsprogram for en mer motstandsdyktig laks. Flere delmål er beskrevet: Estimere den genetiske variasjonen i

Les mer …

 

Laser mot lakselus

Den norske teknologibedriften Beck Engineering utvikler verdens første system for optisk avlusning av laks. Utviklingsarbeidet støttes av Innovasjon Norge, FHF, Salmar, Lerøy Seafood og Marine Harvest.

 

Overvåkning av lakselus på vill laksefisk

Havforskningsinstituttet koordinerer nasjonal overvåkning av lakselus på vill laksefisk. Oppdatert informasjon om lakselus på vill laksefisk kan en finne her: Lus på vill laksefisk og link til statusrapport.

 
© Lusedata