Ny lakselusforskrift – klargjøringer fra Mattilsynet

Fra januar 2013 trådte ny lakselusforskrift i kraft. Den nye lakselusforskriften inneholder noen nye tiltak i lakselusbekjempelsen. Etter spørsmål fra oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenesten har Mattilsynet lagt ut noen klargjøringer til enkelte tema i den nye forskriften.

 

Arbeidsmøte om lakselus – her er programmet

Kontroll av lus ved ikke-medikamentelle metoder.  Hvor langt har vi kommet og hvilke nye metoder er i støpeskjeen? FHF arrangerer et åpent møte i Stjørdal den 4. mars 2013 som aktører i næringen bør notere seg.

 
© Lusedata