Avl – et ikke-medikamentelt tiltak mot lus klart til bruk

Det er stort behov for ikke-medikamentelle  metoder mot lus og mange nye metoder med ulike innfallsvinkler er under utvikling. De fleste av disse metodene ble presentert under lusemøtet 4. mars på Værnes. En av metodene som har kommet så langt at det er klart til bruk, er avl. Forskning har vist at det er mulig å

Les mer …

 

Når forventes nye behandlingsmetoder?

Laksenæringen har som hovedstrategi å utvikle ikke-medikamentelle behandlingsmetoder mot lakselus. Basert på informasjon fra aktørene på møtet på Værnes 4. mars er det satt opp følgende skjematiske oppsummering. Den indikerer tidspunkt for når man kan forvente at nye metoder blir kommersiel tilgjengelige for lakseprodusentene (klikk på bildet for større versjon). Ytterligere presentasjoner av forsknings- og utviklingsarbeidet

Les mer …

 

En rekke nye behandlingsmetoder på gang

Mandag 4. mars gjennomførte FHF i samarbeid med FHL og NSL et lusemøte som omhandlet informasjon om ikke-medikamentelle metoder mot lus. 117 deltakere fra hele Norge samt flere deltagere fra Færøyene var samlet hele dagen for å høre på 26 ulike presentasjoner (Deltagerliste).

 
© Lusedata