Inviterer til modellforsøk med duk

I forbindelse med et FHF-prosjekt på dukbasert avlusing, skal det gjennomføres demoforsøk i Danmark i juni som næringsaktører kan delta på.

 

God effekt av filtrering av avløpsvann fra slakteri

Forsøk med filtrering av avløpsvann fra lakseslakterier viser at man kan redusere utslipp av lus med over 99%, noe som reduserer muligheten for reproduksjon.

 

Omfattende luseforskning – her er oversikten

Her finner du oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til lakselus og kontroll med lakselus i havbruk. En rekke kompetansemiljøer og forskningsinstitusjoner er sammen med næringen i gang med FoU-prosjekter. Listen gir en kort beskrivelse, tidsrom for prosjektet og informasjon om kontaktpersoner.

 
© Lusedata