Forskningsprosjekt – utvikling av permaskjørt for å hindre lusepåslag

Et treårig prosjekt (2012-2014) er finansiert av FHF for å dokumentere effekten av permaskjørt for å redusere lusepåslag. I prosjektet skal det samtidig dokumenteres hvordan innretningen påvirker miljøet i merden og fiskens biologiske forhold. Hvordan permaskjørt eventuelt påvirker merdens hovedkomponenter skal også undersøkes. I prosjektet gjennomføres det en serie med arbeidsmøter der resultater og utfordringer

Les mer …

 

Rapport: Utprøving av planktonduk mot luselarver

Et forsøksprosjekt viser at «skjørt» rundt merdene kan stenge luselarvene ute. Prosjektet prøvde ut luseskjørtet på en lokalitet i Vesterålen i perioden mai til desember 2011. Skjørt av nett med 350 μm maskevidde og en dybde på 10 m reduserte påslaget av lakselus. Det ble registrert signifikant lavere gjennomsnittlig antall lakselus på laks i merder

Les mer …

 

Etablerer lakselussenter i Bergen

Høsten 2011 ble det innvilget finansiering til oppstart av et eget lakselussenter i Bergen. Senteret er et SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) og ledes av Universitetet i Bergen ved professor Frank Nilsen. Mer informasjon finneres på nettstedet til sentret: http://www.slrc.no/

 

Nytt temanummer om rensefisk

Året 2009 ble det registrert en kraftig økning i bruk av rensefisk, og som følge av dette var det behov for å hente frem kunnskap og erfaring rundt fangst og bruk av rensefisk.  Mange nærings- og forsknings aktører bidro til at et bredt sammensatt temanummer ble utgitt i 2011. Som et ledd av mange koordinerte

Les mer …

 
© Lusedata