Lave lusetall ved bruk av leppefisk!

Bruk av leppefisk er et effektivt tiltak mot lakselus. Flere oppdrettere erfarer at leppefisken gjør jobben med å holde lusetallene nede slik at legemiddelforbruket reduseres. I beste fall klarer en seg uten bruk av legemiddel mot lus. Marine Harvest og Salmar er to av mange oppdrettselskap som har skaffet seg erfaring med bruk av leppefisk og viser her eksempler på gode resultat.

Leppefisk spiser lakselus som sitter på laksen. Det finnes flere ulike arter leppefisk som bergnebb, berggylt, grønngylt og gressgylt. Bruk av rognkjeks som lusespiser forsøkes også.

Som eksempel på vellykket bruk av leppefisk kan man trekke frem Marine Harvest sine anlegg i Agder. Her har man siden 2004 fokusert på bruk av leppefisk, og ved å optimalisere bruken har en klart å holde lusetallene nede uten bruk av legemiddel fra 2007 frem til oktober 2009. Figuren viser nedgang i lusetallene siden 2003 og man kan spesielt legge merke til lave nivåer av voksne hunnlus (gult) fra 2007. Rosa søyle angir bevegelige lus, lilla søyle – fastsittende.

Flere oppdrettere satte våren 2009 ut leppefisk sammen med vårsmolten som tiltak mot lus. Gjennom sommeren og videre utover høsten erfarte flere at leppefisken klarte å holde lusetallene, og da spesielt mengden av voksne lus, nede i anlegget. Som eksempel på god effekt av lokal villfanget bergnebb viser Salmar lusetallene fra en lokalitet der en fra utsett av vårsmolt, til denne ble flyttet til ny lokalitet juni 2010, ikke har hatt behov for bruk av legemiddel mot lus. Figuren under viser lusetallene fra en lokalitet i Fosen i Sør-Trøndelag, og en kan spesielt legge merke til de lave tallene med voksne lus (kjønnsmodne holus).

Lusedata.no viser oversikt over bruk av leppefisk og det vises en tydelig økning av bruk av leppefisk fra 2009 til 2010. God optimal bruk av leppefisken vil være et viktig tiltak i kampen mot lusa!

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata