Nye veiledere

Bakgrunn og hensikt

Med bakgrunn i regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring”, der den under sin vurdering av lakselus sier at de «vil oppfordre næringa til å utvikle manualer for beste praksis», har det nasjonale luseprosjektet startet utarbeidelsen av noen nasjonale veiledere knyttet til lakselus i havbruk.

Hensikten med disse veilederne er at de skal være et levende redskap for å optimalisere både overvåking, kontroll og bekjempelse av lakselus. Vi tror de kan bidra til erfaringsoverføring og kunnskapsoverføring mellom oppdrettere i ulike deler av landet. Vi håper også de vil bidra til optimalisering gjennom debatt omkring eksisterende rutiner og prosedyrer, og ved at gode anbefalinger og erfaringer «sprer seg» raskere.

Ni ulike veiledere er utarbeidet så langt

Ni veiledere er ferdig eller nesten klare for utsending. Seks av disse omhandler overvåking og avlusingsmetoder, og er utarbeidet med bidrag, råd og innspill fra en kompetansegruppe bestående av Roy Strøm (Bjørøya fiskeoppdrett), Kari Lervik (Sinkaberg-Hansen), Per Helge Bergtun (Marine Harvest Sør (?)), Bjarne Reinert (Sjøtroll) og Rune Stigum Olsen (Novartis).

De tre andre veilederne omhandler fangst, transport og bruk av leppefisk, og er utarbeidet av Leppefiskgruppa i Midt-Norge som består av Johann Solgård (fisker), Lene Catrin Martinsen og Ingeborg Aukan (Lerøy Hydrotech), John Gunnar Grindskar (Marine Harvest Midt og Nord), Roger Sandøy (SalMar), Ole Groven Eskerød (Lerøy Midnor) og Nils Vestvik (Aquakompetanse). Alt dette arbeidet er ledet av Brit Uglem Blomsø.

Stor takk til disse for mye og godt arbeid så langt!

Her finner du alle veilederne

Bidrag til bedriftenes egne kvalitetssystem

For å unngå misforståelser og for å forklare bakgrunnen for anbefalinger som gis, er veilederne mer ordrike og kanskje mer detaljerte enn bedriftenes egne prosedyrer vil være. De er i utgangspunktet altså ikke ment å være prosedyrer, men veiledere i lusearbeidet med råd, erfaringer og anbefalinger fra bidragsyterne. Samtidig er veilederne neppe uttømmende, og de vil selvsagt bære preg av de erfaringer, den bakgrunn og de kulturer deltakerne i Kompetansegruppa, leppefiskgruppa og andre bidragsytere representerer.

De fleste veilederne vil være fulgt av ett eller flere eksempler på registreringsskjema eller annet informasjonsmateriell. Disse håper vi kan være til nytte direkte eller som innspill til utarbeidelse av egne skjema eller hjelpemateriell.

Behov for innspill

Vi har valgt å sende ut veilederne uten en forutgående bred høringsprosess. Vi er derfor avhengig av at dere som brukere bidrar aktivt med innspill, sier fra om dere oppdager feil og/eller mangler og at dere deler egne erfaringer med oss.

Vi har valgt å legge alle veilederne fortløpende ut på Lusedata.no, hvor de raskt kan endres eller oppdateres ved behov. Der vil dere alltid kunne finne siste utgave med tilhørende skjema. Vi ber derfor om tilbakemeldinger, innspill og endringsforslag fortløpende, slik at veilederne kan bli så riktige, oppdaterte og hensiktsmessige som mulig, og slik at eventuelle feil kan rettes så snart de oppdages.

Innspill bes foreløpig meldt til: brit.blomso@fhl.no

Formell status

Det er også viktig å merke seg at veilederne foreløpig ikke har noen formell status for enkeltaktører, havbruksnæringen eller FHL og NSL. Det er foreslått en gjennomgang av veilederne i løpet av høsten 2012 eller tidlig i 2013. I den sammenheng må også FHL og NSL ta stilling til hvilken status veilederne skal ha i grensesnittet mellom havbruksselskapene og offentlige bestemmelser, og hvilke rutiner man skal ha for fremtidig fastsettelse av innhold og av oppdateringer.

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata