Nyhetsbrev om rensefisk

Det gis ut egne nyhetsbrev for å belyse tema knyttet til bruken av rensefisk. Last dem ned her.

Det er Norsk Sjømatsenter i samarbeid med FHL, Lusalaus-prosjektet og enkeltselskaper som står bak nyhetsbrevet. Blant tema som er omtalt i de første nyhetsbrevene er følgende:

  • Bruk og gjenbruk av leppefisk
  • Når leppefisken er aktiv
  • Skjul for rensefisk
  • Fôring om vinteren?
  • Når deler av en merd skal slaktes
  • Lasting i brønnbåt
  • Når leppefisken ligger i dvale

Nyhetsbrevene kommer i PDF-format og kan lastes ned her:

Nr 1-gjenfangst av leppefisk-revidert des12

Nr 2-overvintring av leppefisk

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata