Oversikt tilgjengelige legemidler mot lakselus

Flere legemidler er tilgjengelig mot lakselus. Noen legemidler gis via fôret, mens andre må tilsettes sjøvannet som fisken oppholder seg i.

Middel Stadier middelet har effekt på
Slice (Emamektin) Fôr Alle
Alphamax (Deltametrin) Bad Alle
Betamax (Cypermetrin) Bad Alle
Salmosan (Azametifos) Bad Bevegelige lus
Ektobann (Teflubenzuron) Fôr Fastsittende lus og preadulte lus (hemmer skallskifte)
Releeze vet. (Diflubenzuron) Fôr Fastsittende lus og preadulte lus (hemmer skallskifte)
Hydrogen peroksid Bad Bevegelige lus

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata