Rensefisk i våravlusningen

RensefiskMattilsynet åpner for bruk av rensefisk under våravlusingen i år. Det vil imidlertid bli stilt strenge krav til erfaring, lave lakselusnivå og ikke minst beredskap ved manglende effekt for å tillate det, framgår det i en nyhetsmelding fra Mattilsynet.

Mattilsynet betegner utviklingen av effekten av legemidler mot lakselus som bekymringsfull, og mye tyder på at 2014 kan bli et enda vanskeligere lakselusår enn 2013. Mattilsynet ønsker derfor å bidra til at oppdrettere i større grad bruker ikke-medikamentelle metoder mot lakselus, slik som økt bruk av rensefisk.

Les mer på Mattilsynets nettsider:
Bruk av rensefisk til vedlikehold av lave lakselusenivåer i våravlusingsperioden

– Det er viktig å merke seg at det ikke er snakk om endringer i luseforskriften. Det er heller ikke snakk om søknader og enkeltsaksbehandling. Hele opplegget er basert på gode rutiner, god dokumentasjon, god akuttberedskap og dialog med det lokale distriktskontoret til Mattilsynet, understreker lusekoordinator Ketil Rykhus i FHL.

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata