Reviderte veiledere for badebehandling og telling

Det er kommet ut to reviderte veiledere. Den ene gjelder badebehandling i merd med presenning, den andre telling av lus.

Badebehandling i merd:
Veileder for badebehandling med Alpha Max, Betamax og Salmosan i merd er oppdatert. Det er tatt inn en anbefaling om bruk av ROV eller kamera når presenningen settes. Dette er gjort for å bedre kontrollen med nota og forhåpentligvis redusere sannsynligheten for skader som kan øke risikoen for rømming.

Veilederen kan lastes ned her: 20130705 – veileder badebehandling merd med presenning

Telling av lus:
Det er også utarbeidet en revidert veileder for telling av lakselus. Veilederen er oppdatert for at den skal stemme med kravene i luseforskriften som trådte ikraft i januar i år.

Veilederen kan lastes ned her: 20130705 – Veileder – telling av lakselus

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata