Terapiveileder Lakselus

Terapiveilederen er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter fra fiskehelsetjenestene, Norges Veterinærhøgskole, Statens legemiddelverk og legemiddelprodusenter. Den vil være et hjelpemiddel i arbeidet med å begrense resistensutvikling mot dagens medikamenter mot lakselus og gir generelle anbefalinger om førstevalg av preparat ved gitte reistenssituasjoner. Målgruppen er primært fiskehelsetjenster.

Tilbakemeldinger og innspill ønskes. Kontakt person: Ketil Rykhus.

Dokumentet kan lastes ned her: Terapiveileder lakselus.

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata