Rensefisk i våravlusningen

Mattilsynet åpner for bruk av rensefisk under våravlusingen i år. Det vil imidlertid bli stilt strenge krav til erfaring, lave lakselusnivå og ikke minst beredskap ved manglende effekt for å tillate det, framgår det i en nyhetsmelding fra Mattilsynet.

 

Ny kurs mot mindre lus

Alternative metoder mot lakselus kommer nå på markedet. For å oppnå stabil kontroll med lusenivåene må skytset rettes mot de tidlige lusestadiene. Slik kan vi avbryte den naturlige utviklingen til voksne hunnlus og dermed stoppe oppformeringen av lakselus i havbruk, skriver nasjonal koordinator Ketil Rykhus i denne kronikken.

 

Endringer i forskrift om legemiddelrester

Gjennom EØS-avtalen er Norge blant annet forpliktet til å gjennomføre EUs regelverk som regulerer bruk av legemidler til dyr. Dette regelverket fastsetter også bestemmelser om maksimale grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

 

Ny lakselusforskrift – klargjøringer fra Mattilsynet

Fra januar 2013 trådte ny lakselusforskrift i kraft. Den nye lakselusforskriften inneholder noen nye tiltak i lakselusbekjempelsen. Etter spørsmål fra oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenesten har Mattilsynet lagt ut noen klargjøringer til enkelte tema i den nye forskriften.

 

Bærekraftige kontrollstrategier i oppdrett

SALMODIS – et forskningsprosjekt for utvikling av bærekraftige kontrollstrategier i oppdrett. Prosjektet er finansiert at Norges Forskningsråd og FHF og har som hovedmål å forbedre beslutningsgrunnlaget for sykdomskontroll i lakseoppdrett. Prosjektet vil støtte myndigheter og industri i å evaluere rammebetingelser og vurdere mulige strategier for sykdomskontroll med tanke på deres økonomiske, økologiske og sosiale virkninger.

Les mer …

 
© Lusedata