Overvåkning av lakselus på vill laksefisk

Havforskningsinstituttet koordinerer nasjonal overvåkning av lakselus på vill laksefisk. Oppdatert informasjon om lakselus på vill laksefisk kan en finne her: Lus på vill laksefisk og link til statusrapport.

 

Første gangs evaluering av soneforskrifter

I 2011 ble det i to regioner, Hordaland og Nord-Trøndelag innført soneforskrifter for kontroll av lakselus. Våren 2012 ble disse to igangsatte soneforskrifter for kontroll av lakselus, evaluert av Mattilsynet. Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) har på bakgrunn av tilgjengelig data gjennomført en faglig førstegangs evaluering og mener etter sin gjennomgang at soneforskrifter kan være

Les mer …

 

Temanummer om lakselus

Som ledd i en informasjonskampanje om bekjempelse av lakselus finansiert av FHF,  ble det sammen med Norsk Fiskeoppdrett laget et temanummer om lakselus i 2009. Temanummeret kan lastes ned her: Temanummer Lakselus Norsk Fiskeoppdrett 6A 2009

 
© Lusedata