Rognkjeks – et alternativ til leppefisk

Rognkjeks er observert å spise lus. Bruk av rognkjeks kan være et alternativ som rensefisk der arter som berggylt ikke er like lett tilgjengelig. Det gjennomføres nå oppdrett av rognkjeks og rognkjeks ved størrelse rundt 4-5 cm settes ut i laksemerder for å spise lus. Mer informasjon om rognkjeks og bruk av denne kan leses

Les mer …

 

Forskningsprosjekt – utvikling av permaskjørt for å hindre lusepåslag

Et treårig prosjekt (2012-2014) er finansiert av FHF for å dokumentere effekten av permaskjørt for å redusere lusepåslag. I prosjektet skal det samtidig dokumenteres hvordan innretningen påvirker miljøet i merden og fiskens biologiske forhold. Hvordan permaskjørt eventuelt påvirker merdens hovedkomponenter skal også undersøkes. I prosjektet gjennomføres det en serie med arbeidsmøter der resultater og utfordringer

Les mer …

 

Rapport: Utprøving av planktonduk mot luselarver

Et forsøksprosjekt viser at «skjørt» rundt merdene kan stenge luselarvene ute. Prosjektet prøvde ut luseskjørtet på en lokalitet i Vesterålen i perioden mai til desember 2011. Skjørt av nett med 350 μm maskevidde og en dybde på 10 m reduserte påslaget av lakselus. Det ble registrert signifikant lavere gjennomsnittlig antall lakselus på laks i merder

Les mer …

 

Rapport: Bruk av filter til fjerning av lakselus ved et lakseslakteri

Filterteknologi fra Salsnes Filter AS for fjerning av lakselus i pumpevann ble testet ved slakteriet til Midt Norsk Havbruk AS i januar 2010. Prosjektet er gjennomført av SINTEF Fiskeri- og Havbruk og rapporten finnes her: Bruk av filterteknologi for fjerning av lakseslus fra pumpevann ved et slakteri.

 

Rapport: Mekanisk fjerning av lus

SalMar ASA, Havbrukstjenesten AS, SINTEF Fiskeri- og Havbruk og Veterinærinstituttet har gjennomført en evaluering av en ejektorpumpe fra Flatsetsund Engineering AS for mekanisk fjerning av lakselus. Håndteringsstress og skader på fisk og effekt er evaluert, og videre utfordringer og forslag til forbedringer er beskrevet. Rapporten finnes her: Mekanisk fjerning av lakselus «FLS avlusersystem» VI rapport

Les mer …

 
© Lusedata