Nytt temanummer om rensefisk

Året 2009 ble det registrert en kraftig økning i bruk av rensefisk, og som følge av dette var det behov for å hente frem kunnskap og erfaring rundt fangst og bruk av rensefisk.  Mange nærings- og forsknings aktører bidro til at et bredt sammensatt temanummer ble utgitt i 2011. Som et ledd av mange koordinerte

Les mer …

 

Arbeidsmøte: Behov for optimalisering og videreutvikling?

Den 15. og 16. november ble det i Trondheim gjennomført et arbeidsmøte om leppefisk med deltakere fra oppdrettsnæring, fiskeri og forskning, der tema innenfor fangst, transport, oppbevaring og bruk i merd ble diskutert. Nedenfor finnes program og presentasjoner som ble holdt under møtet. Noen presentasjoner ble holdt uten en powerpoint-fil og foreligger derfor ikke herunder.

Les mer …

 

Lave lusetall ved bruk av leppefisk!

Bruk av leppefisk er et effektivt tiltak mot lakselus. Flere oppdrettere erfarer at leppefisken gjør jobben med å holde lusetallene nede slik at legemiddelforbruket reduseres. I beste fall klarer en seg uten bruk av legemiddel mot lus. Marine Harvest og Salmar er to av mange oppdrettselskap som har skaffet seg erfaring med bruk av leppefisk

Les mer …

 

Arbeidsmøte om oppdrett av berggylt

Et arbeidsmøte ble gjennomført i regi av FHF og Veterinærinstituttet den 26. og 27. januar der muligheter og utfordringer ved oppdrett av berggylt ble diskutert. Innlegg som ble holdt under møtet finnes her: http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1022&gid=1 Artikkel skrevet på bakgrunn av diskusjoner under møtet finnes her: Oppdrett av berggylt – muligheter og utfordringer. Norsk Fiskeoppdrett nr 5

Les mer …

 

Rapport: Overvintring av bergnebb

For å kunne utnytte bergnebb i mer enn en sesong ble det i 1994 av Havforskningsinstituttet gjennomført en pilotstudie for å se på overlevelse i en periode fra desember til mai. Rapporten finner du her: Overvintring av bergnebb i lukkede teiner.

 
© Lusedata