Overvåkning av lakselus på vill laksefisk

Havforskningsinstituttet koordinerer nasjonal overvåkning av lakselus på vill laksefisk. Oppdatert informasjon om lakselus på vill laksefisk kan en finne her: Lus på vill laksefisk og link til statusrapport.

 

Rapport: Nasjonal lakselusovervåkning 2009 NINA 547

Siste rapport fra Nasjonal lakselusovervåkning finnes her.

 

Temanummer om lakselus

Som ledd i en informasjonskampanje om bekjempelse av lakselus finansiert av FHF,  ble det sammen med Norsk Fiskeoppdrett laget et temanummer om lakselus i 2009. Temanummeret kan lastes ned her: Temanummer Lakselus Norsk Fiskeoppdrett 6A 2009

 
© Lusedata