Nytt temanummer om rensefisk

Året 2009 ble det registrert en kraftig økning i bruk av rensefisk, og som følge av dette var det behov for å hente frem kunnskap og erfaring rundt fangst og bruk av rensefisk.  Mange nærings- og forsknings aktører bidro til at et bredt sammensatt temanummer ble utgitt i 2011. Som et ledd av mange koordinerte

Les mer …

 

Arbeidsmøte: Behov for optimalisering og videreutvikling?

Den 15. og 16. november ble det i Trondheim gjennomført et arbeidsmøte om leppefisk med deltakere fra oppdrettsnæring, fiskeri og forskning, der tema innenfor fangst, transport, oppbevaring og bruk i merd ble diskutert. Nedenfor finnes program og presentasjoner som ble holdt under møtet. Noen presentasjoner ble holdt uten en powerpoint-fil og foreligger derfor ikke herunder.

Les mer …

 

2nd Sea lice multination workshop – Aberdeen

The workshop took place in Aberdeen 18th and 19th October. The two day meeting was focused on working sessions in different thematic working groups, with a goal to further outline the different knowledge gaps and prioritize and coordinate sea lice research and related activities. A summarizing note, adressing the main issues and knowledge gaps discussed

Les mer …

 

Lave lusetall ved bruk av leppefisk!

Bruk av leppefisk er et effektivt tiltak mot lakselus. Flere oppdrettere erfarer at leppefisken gjør jobben med å holde lusetallene nede slik at legemiddelforbruket reduseres. I beste fall klarer en seg uten bruk av legemiddel mot lus. Marine Harvest og Salmar er to av mange oppdrettselskap som har skaffet seg erfaring med bruk av leppefisk

Les mer …

 

Rapport: Nasjonal lakselusovervåkning 2009 NINA 547

Siste rapport fra Nasjonal lakselusovervåkning finnes her.

 
© Lusedata