Temanummer om lakselus

Som ledd i en informasjonskampanje om bekjempelse av lakselus finansiert av FHF,  ble det sammen med Norsk Fiskeoppdrett laget et temanummer om lakselus i 2009. Temanummeret kan lastes ned her: Temanummer Lakselus Norsk Fiskeoppdrett 6A 2009

 

Arbeidsmøte om oppdrett av berggylt

Et arbeidsmøte ble gjennomført i regi av FHF og Veterinærinstituttet den 26. og 27. januar der muligheter og utfordringer ved oppdrett av berggylt ble diskutert. Innlegg som ble holdt under møtet finnes her: http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1022&gid=1 Artikkel skrevet på bakgrunn av diskusjoner under møtet finnes her: Oppdrett av berggylt – muligheter og utfordringer. Norsk Fiskeoppdrett nr 5

Les mer …

 

Rapport: Overvintring av bergnebb

For å kunne utnytte bergnebb i mer enn en sesong ble det i 1994 av Havforskningsinstituttet gjennomført en pilotstudie for å se på overlevelse i en periode fra desember til mai. Rapporten finner du her: Overvintring av bergnebb i lukkede teiner.

 

Rapporter om fangst av leppefisk

Her er noen eldre rapporter som omhandler fangst av leppefisk. Kanskje noe nyttig å hente her? Fangst oppbevaring og transport leppefisk Leppefisk – Tilgjengelighet og fangstmuligheter i perioden februar-juni 1994

 

Pågående forskningsprosjekt om oppdrett av berggylt

Et 3-årig brukerstyrt forskningsprosjekt finansiert av NFR/FHF og industriaktører er i gang. Samarbeidspartnere er Marine Harvest Labrus, Villa Organic AS, Havforskningsinstituttet, NIFES og Nofima Ingredients. (Illustrasjon: Marine Harvest Norway) Prosjektet består av flere deler der fokus er: utvikling av dietter til stamfisk og yngel studier av temperaturregimer knyttet til opptak av næringsstoffer studier av fordøyelsesenzymer

Les mer …

 
Kommentarer er skrudd av for Pågående forskningsprosjekt om oppdrett av berggylt.
© Lusedata