Overordnet strategi

Havbruksnæringen har som mål at nivåene med lakselus i akvakultur skal være lavest mulig slik at skadevirkningene på laksefisk minimaliseres, samtidig som effektive legemidler er tilgjengelige.

Havbruksnæringens strategi for å nå disse to målene er; for det første å plassere lokalitetene på de geografisk mest hensiktsmessige stedene. For det andre er det viktig at brakklegging av lokaliteter gjøres i hensiktsmessige soner. For det tredje skal vi ha kontroll med mengden lakselus uten bruk av legemidler. Sist, men ikke minst, når lakselus må bekjempes, skal det gjøres koordinert og om nødvendig ved bruk av legemidler etter fastsatte kriterier.

Langs deler av kysten har det vært sett at lus har nedsatt følsomhet for noen av behandlingsmidlene. Havbruksnæringen er avhengig av at de legemidlene som benyttes hele tiden er tilstrekkelig effektive. Riktig bruk er derfor også av meget stor betydning.

© Lusedata