Home For næringen Terapiveileder

Terapiveileder

Terapiveilederen er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter fra fiskehelsetjenestene, Norges Veterinærhøgskole, Statens legemiddelverk og legemiddelprodusenter.

Den vil være et hjelpemiddel i arbeidet med å begrense resistensutvikling mot dagens medikamenter mot lakselus og gir generelle anbefalinger om førstevalg av preparat ved gitte reistenssituasjoner. Målgruppen er primært fiskehelsetjenster.

Tilbakemeldinger og innspill ønskes. Kontaktperson: Ketil Rykhus.

Last ned veilederen her:

2012 05 31 – Terapiveileder

© Lusedata