Veileder for telling av lakselus

Veileder for telling av lakselus (revidert juli 2013)

Eksempel på oversikt over utvikling av lakselus

Se også:
Norsk Regnesentral har utarbeidet en rapport som oppsummerer sannsynligheten for falske positive og negative ved rapportering av antall lakselus i en del hypotetiske tilfeller basert på Mattilsynets “Utkast til forskrift om ytterligere krav til behandling mot lakselus første halvår 2012”. Rapporten er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).
Last ned rapporten Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift 

Legg inn en kommentar

© Lusedata