Veiledere avlusing i merd

Bruksanvisning for volumberegning helpresening

Formler volumberegning

Volumberegning av helpresenning

Badebehandling i merd med presenning (revidert juli 2013)

Eksempel på sjekkliste ved avlusing i merd

Sjekkliste visuell kontroll etter heving-senking av bunnring og not

Tabell O2-løselighet i vann

One Response

 1. Warhaug

  Kommentar til badebehandling i merd med pressening.
  Under HMS avsnittet:
  Oksygen er i seg selv ikke en brennbar gass. Men om fett og olje
  kommer i kontakt med oksygen, kan det forårsake selvantennelse,
  og i visse tilfeller brann. Det er ikke tillatt å smøre ventiler eller
  koblinger med olje, fett, vaselin eller liknende

Legg inn en kommentar

© Lusedata