Veiledere rensefisk

 

Veiledere

17.02.2017 Veileder for bruk og hold av leppefisk

23.02.2017 Veileder for bruk og hold av rognkjeks

23.02.2017 Veileder for fangst og mellomlagring av leppefisk

05.06.2015 Veileder til transport av leppefisk se også Transportforskriften

16.02.2017 Veileder for håndtering og transport av rognkjeks

23.02.2017 Veileder for mottak av leppefisk

01.12.2016 Veileder for overvintring av leppefisk

 

Kjenningsmateriell

Leppefisk i norske farvann (forside)

Leppefisk i norske farvann (bakside)

 

 

Eksempler

Eksempel på kontrakt mellom kjøper og fisker av leppefisk (2014) Format: MS Word

Mottaksskjema/kvalitetskontroll Format: MS Excel

Mottaksskjema/kvalitetskontroll Format: MS Excel

Fangstdagbok leppefisk (2014)

Legg inn en kommentar

© Lusedata