For presse

Nettstedet Lusedata.no gir åpent innsyn i hvordan havbruksnæringen arbeider med overvåkning, kontroll og tiltak mot lakselus langs norskekysten. 

På Lusedata.no publiseres løpende statistikk som viser status for lusesituasjonen i norske havbruksanlegg. Tallene er basert på den lovpålagte innrapporteringen av lusetall fra bedriftene gjennom AltInn.

I tillegg inneholder nettstedet nyttig informasjon for lakseprodusentene om hvordan man utøver kontroll og behandlingstiltak på mest effektive måte.

Redaksjonelt ansvar
Nettstedet redigeres av Sjømat Norge som organiserer de fleste havbruksbedriftene i Norge. Ansvarlig redaktør er informasjonssjef Øyvind A. Haram.

Nasjonal koordinator for lusearbeidet i næringen er veterinær Ketil Rykhus.

Se også siden for kontaktpersoner.

© Lusedata