Endringer i forskrift om legemiddelrester

Gjennom EØS-avtalen er Norge blant annet forpliktet til å gjennomføre EUs regelverk som regulerer bruk av legemidler til dyr. Dette regelverket fastsetter også bestemmelser om maksimale grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

EU-kommisjonen vedtok i mai i fjor en bestemmelse om grenseverdi knyttet til den aktive substansen azamethiphos. I Norge er dette den aktive substansen i lusemiddelet Salmosan. Beslutningen fra mai i 2012 fastslår at det ikke er krav til maksimumsgrense for restmengder av dette legemidlet i fisk. Mattilsynet fastsatte den 22. mars i år denne bestemmelsen i forskrift om endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (FOR-2013-03-22-317). Forskriften trådte i kraft umiddelbart.

Norsk Lovtidend: Forskrift om endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata