Første gangs evaluering av soneforskrifter

I 2011 ble det i to regioner, Hordaland og Nord-Trøndelag innført soneforskrifter for kontroll av lakselus.

Våren 2012 ble disse to igangsatte soneforskrifter for kontroll av lakselus, evaluert av Mattilsynet.

Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) har på bakgrunn av tilgjengelig data gjennomført en faglig førstegangs evaluering og mener etter sin gjennomgang at soneforskrifter kan være et godt verktøy i bekjempelse av lus.

På enkelte områder er det foreløpig for lite informasjon til at forskerne kan gi konkrete vurderinger.

Tilbakemeldingene fra oppdretterne og Mattilsynet i de to regionene viser at det har blitt et mye bedre og tettere samarbeid mellom oppdretterne.  Samordningen har blitt bedre og det har blitt større åpenhet.

 

Les mer og last ned rapport og vedlegg:

2012 NF8 Forvaltningsforskning – evaluering av soneforskrifter

http://www.mattilsynet.no

 

 

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata