Høringssvar Soneforskrift Sunnhordaland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden

Her finner du felles høringssvar til Mattilsynet fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet på forslag til soneforskrift for Sunnhordaland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden:

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata