100 deltakere på luseseminar i Trondheim

Utvikling av "luselaseren" var ett av mange tema på 4th sea lice-samlingen.(Illustrasjon: Stingaray Marine Solutions AS)

Utvikling av «luselaseren» var ett av mange tema på 4th sea lice-samlingen.(Illustrasjon: Stingaray Marine Solutions AS)

I alt 100 deltagere fra Norge, Chile, Skottland, Irland, Færøyene og Canada var denne uka samlet i Trondheim for å utveksle kunnskap om kontroll med lakselus. Møtet som ble arrangert av FHF og Veterinærinstituttet er et ledd i arbeidet med å koordinere lakselusforskningen. Her er presentasjonene.

egne nettsider oppsummerer Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) møtet. Forskningsfondet har en stor satsing rettet mot å hindre økt utvikling av resistens hos lakselus. Innlegg fra 4th sealice i Trondheim  viste blant annet at oppdrett av berggylt er i fremgang både i Norge og Skottland, samtidig er det stort fokus på økt effektivitet og overvintring av rensefisk.

Flere utfordringer
Presentasjonene fra næringen viste tydelig at det er utfordringer med å få gjennomført optimal forebygging og kontroll av lakselus i anleggene. Canada har blant annet få godkjente behandlingsmidler, andre land har regelverk som begrenser antall ganger et anlegg har lov til å behandle.

Næringen i alle landene er derfor svært opptatt av å utvikle og ta i bruk ikke-medikamentelle metoder så raskt som mulig.

I en egen sesjon under samlingen ble det satt søkelys på modeller som utvikles for å studere spredning og konsentrasjon av luselarver. Både Norge, Færøyene, Skotland og Canada har fokus på dette. Aktiv bruk og videreutvikling av disse verktøyene vil gjøre det stadig mer aktuelt å lage scenarier basert på ulike strategier for lokalisering og brakklegging og ulike forebyggings- og behandlingstiltak.

Alternativer til legemidler
FHF  konstaterer at det er en stor utvikling av ikke-medikamentelle kontrollmetoder der FHF i ulik grad har bidratt til å finansiere forskningsgrunnlaget. Ulike typer skjørtavskjerming begynner å vise gode resultater med reduksjon av luspåslag.

Program og presentasjoner fra samlingen finner du på denne siden til FHF.

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata