Arbeidsmøte: Behov for optimalisering og videreutvikling?

Den 15. og 16. november ble det i Trondheim gjennomført et arbeidsmøte om leppefisk med deltakere fra oppdrettsnæring, fiskeri og forskning, der tema innenfor fangst, transport, oppbevaring og bruk i merd ble diskutert.

Nedenfor finnes program og presentasjoner som ble holdt under møtet. Noen presentasjoner ble holdt uten en powerpoint-fil og foreligger derfor ikke herunder.

Program

Bestander av leppefisk, Sigurd Espeland Heiberg, Havforskningsinstituttet

Fra teine til not, A. Lindholm

Behov for utvikling av bedre fangstutstyr?, Kai Dalane, fisker Skagerakkysten

Transport av leppefisk, Harriet Romstad, Aqua kompetanse

Råfisklaget, Einar Sande

Leppefisk om 5 år? John Gunnar Grindskar, Marine Harvest

Hvordan få leppefisken til å gjøre jobben i hele merden? Roy Strøm, Bjørøya Fiskeoppdrett

Leppefisk, Per Gunner Kvenseth, Villa Organic

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata