Bærekraftige kontrollstrategier i oppdrett

SALMODIS – et forskningsprosjekt for utvikling av bærekraftige kontrollstrategier i oppdrett.

Prosjektet er finansiert at Norges Forskningsråd og FHF og har som hovedmål å forbedre beslutningsgrunnlaget for sykdomskontroll i lakseoppdrett. Prosjektet vil støtte myndigheter og industri i å evaluere rammebetingelser og vurdere mulige strategier for sykdomskontroll med tanke på deres økonomiske, økologiske og sosiale virkninger. For å få til dette samarbeider nasjonale og internasjonale forskningspartnere og industriaktører for å knytte sammen ulike tilnærminger og kunnskap.

Prosjektaktiviteter med spesiell relevans for lakselus:

 • Modellering av lakseluspopulasjoner i oppdrettsanlegg og hvordan ulike kontrolltiltak (slik som medikamentell behandling, leppefisk og annet) påvirker disse. Modellene vil  gjøre det mulig å vurdere ulike kontrollstrategier på lokalitetsnivå.
 • Hydrodynamiske modeller koblet med modeller for lusespredning tillater evaluering av forskjellige strategier på et regionalt nivå, slik som lokalisering av anlegg, soner og koordinering. Ved å integrere dette med kunnskap om blant annet smoltvandring kan effektene på vill fisk estimeres.

Prosjektets varighet er fra januar 2011 til desember 2013 og har følgende samarbeidspartnere:

 • SINTEF Fiskeri og Havbruk
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
 • University of Strathclyde
 • University of Prince Edward Island
 • Marine Harvest
 • Lerøy Seafood
 • Salmar

 

Kontaktperson:

Hans Vanhauwaert Bjelland   e-mail:  hans.bjelland@sintef.no

Les mer:

2011 NF4 Lakselusforskning med sammfunnsvitenskapelig vinkling

International Innovation 7-2012, p25-27_SALMODIS

http://www.sintef.no/salmodis

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1253964550830&pagename=ForskningsradetNorsk/Hovedsidemal&p=1181730334233

http://fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1280&gid=1

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata