Bruk av oppdrettet rensefisk kan redusere dødelighet

RensefiskVeterinærinstituttet har i 2013 utført den mest omfattende kartleggingen av dødelighet og dødelighetsårsaker hos rensefisk som brukes mot lakselus. Rapporten viser at noen typer oppdrettet og vaksinert rensefisk er bedre rustet til å motstå sykdom og død.

Det framgår på nettsidene til Veterinærinstituttet.

Artene som er  kartlagt i prosjektet er rognkjeks og alle vanlige arter av leppefisk; bergnebb, berggylt, grønngylt, gressgylt og rødnebb/blåstål. I prosjektet er det registrert utsett av nesten en million rensefisk på 17 sjølokaliteter og helsedata fra ett settefiskanlegg. Alle ble fulgt i perioden fra juni til november 2013, med daglige registreringer på anleggene og månedlige tilsynsbesøk med prøveuttak.

Les mer

Last ned rapport: Rapportserie 12- 2014 Rensefiskhelse_kartlegging

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata