Fangst av leppefisk: Ruse gir like god overlevelse som teine

Det blir hevdet at teiner gir fisk av bedre kvalitet enn ruser, og enkelte oppdrettsselskaper kjøper kun leppefisk fanget med teiner.

Et forsøk der HI sammenlignet overlevelsen viste imidlertid ingen forskjell mellom de to redskapstypene.

Faktaark teine- og rusefangst HI Nytt 1 2012

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata