Forskningsprosjektet PrevenT – en kunnskapsplattform

 

Forskningsprosjektet “Salmon Louse – Prevention and Treatment”  (kortnavn PrevenT) er nettopp startet opp og skal vare i fire år. Tema som epidemiologi, utvikling av vaksine, resistens og molekylærbiologi er nøkkelord i prosjektet.

Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet i Bergen vil i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører gjøre en felles forskningsinnsats for å etablere:

  • Epidemiologiske modeller for lakselus langs Norges kyst
  • Kunnskap om populasjons struktur av lakselus for å kunne validere den epidemiologiske modellen og for å forstå utvikling av resistens
  • Felt bioassay resistens metoder
  • Grunnleggende kunnskap om mekanismene bak resistens utvikling
  • Detaljert kunnskap om tarmens biologi hos lakselus, som et fundament i utvikling av vaksiner og nye farmasøytiske behandlingsmidler.

Mer informasjon finner du i disse artiklene fra Norsk Fiskeoppdrett:

2012 NF1 Nytt fra prosjektet PrevenT

2011 NF6 Resistensmekanismer og varigheten av resistens

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata