Kartlegger laksens motstandsevne mot lus

Et FHF/NFR prosjekt ble igangsatt i 2009 med et hovedmål om å etablere mer kunnskap om den genetiske variasjonen i motstandsdyktighet mot lakselus i atlantisk laks.

Videre var det et mål å finne ut hvordan denne genetiske variasjonen kunne benyttes i avlsprogram for en mer motstandsdyktig laks. Flere delmål er beskrevet:

  1. Estimere den genetiske variasjonen i motstandsdyktighet mot lus, i antall lus per fisk i kontrollerte smitteforsøk.
  2. Undersøke i hvilken grad det er genetiske korrelasjon mellom motstandsdyktighet mot lus og andre økonomiske viktige arvbare egenskaper.
  3. Undersøke om det kan finnes molekylære markører for økt motstandsdyktighet mot lus som kan benyttes i avlsarbeid.
  4. Undersøke om telling av lus kan automatiseres med digital bilde analyse.

Prosjektet ledes av Nofima ved Bjarne Gjerde og så langt har man fått mange spennende resultater som det kan bygges videre på. Det er funnet en betydelig arvelig variasjon i motstandsdyktighet mot lus og ingen ugunstige genetiske korrelasjoner mellom denne og andre arvbare egenskaper som motstandsdyktighet mot furunkulose, ILA og IPN.

Det er så langt ikke funnet noen enkelt betydelig QTL for motstandsdyktighet mot lus hos laks, men dette arbeidet fortsetter ved bruk av flere SNP markører. Prosjektet avsluttes 2012.

 

Kontaktperson:
Bjarne Gjerde Nofima  (bjarne.gjerde@nofima.no)

 

Les mer:
http://fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=622&gid=4

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal&cid=1208950101963&c=InnholdsKontainer&p=1181730334233&querystring=190486&configuration=nfrcsprosjektarkivsppublished&param=&hits=30

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata