God effekt av filtrering av avløpsvann fra slakteri

Forsøk med filtrering av avløpsvann fra lakseslakterier viser at man kan redusere utslipp av lus med over 99%, noe som reduserer muligheten for reproduksjon.

Dette framgår i en forskningsartikkel publisert i Aquaculturan Engineering som utgis av det amerikanske Aquacultural Engineering Society (aesweb.org).

Lus som har fulgt med produsert laks inn til slaktelinje vil kunne følge ut i økosystemet med avløpsvann fra anlegget og dermed ha potensial til å reprodusere seg. Det ble tatt prøver fra avløpsvann fra slaktelinjer før og etter installasjon av filtre for å fastslå effekten av ulike filtreringsmetoder. Effekten varierte fra 89,5% til over 99%.

Artikkelen kan kjøpes på dette nettstedet.

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata